Ufuk açan anahtar

SJ’de İki Dilli Olmak

Saint-Joseph’te Fransızca öğrenmek, artık sadece bir dil becerisi, sağlam bir genel kültür ve Fransızca olarak eğitim veren bir üniversiteye girme garantisini kazandırmakla sınırlı kalmıyor. Öğrencilerimiz, Saint-Joseph’te 5 yıl geçirdikten sonra yalnızca Fransızca konuşabilen bir kişi değil, farklı ufuklara sahip öğrenci, öğretmen ve çalışanlarla buluşmayı deneyimlemiş, Fransızcayı bin işlevli bir araç olarak kullanmayı bilen birer dünya vatandaşına dönüşüyorlar.

Fransızca bilen, bununla gurur duyan birer vatandaş olan SJ mezunları, güçlüğüyle meşhur bir eğitim almaktan -zenginleştirici olduğu kadar zorlayıcı da- tüm kapıları açan, bir çeşit “şifre” niteliğini taşıyan bir dil öğrenmekten de kaçınmamışlar. Fransızca’nın, yüksek eğitim, mesleki, toplumsal veya kişisel hayatta fayda sağladığı alanların bolluğu, kendini sıra dışı bir eğitim vermeye adayan Saint-Joseph camiasının tüm mensuplarını birleştiren, şüphe götürmez bir gerçek.

Açıklığı ve paylaşımı destekleyen bir yer

Fransızca’ya hakimiyet kazanıp İngilizcesini sağlamlaştırmak, insana, bilişsel yetilerini geliştirme olanağını vermenin yanı sıra, giderek daha yüksek beklentilerin karşılanması gerektiği iş dünyasının kapılarını da açıyor. Birlikte çalıştığımız geniş Fransız kurumları ağının da desteğiyle öğrencilerimizi, sayısız buluşmalar, etkinlikler ve iş birlikçi projeler düzenleyerek geliştiriyoruz.

Üstün kaliteyi arayan bir yer

Öğrencilerimize Fransızca’yı öğretmek, her iki tarafın da yoğun bir emek sarf etmesini gerektiriyor: Tıpkı öğrencilerimiz gibi öğretmenlerimizin de Fransız kültürünün özüne erişebilmek için kendilerini daima zorlamasılazım. Böylelikle mezunlarımız, dünya çapında zenginliğiyle meşhur bir kültür geleneğinin elçileri oluyorlar.

Yeniliğin peşinde koşan bir yer

Bizim için yeniliğin anlamı, eğitim verirken kullandığımız cihazların ve yöntemlerin daima güncellenmesiyle sınırlı değil çünkü yenilik, her şeyden önce Saint-Joseph Lisesi’nin kimliğinin ana unsurlarından biri. Öğrencilerimize, iki dilli ortamımızla, Fransızca ve İngilizce olarak eğitim veren üniversitelerle ayrıcalıklı bağlarımızdan faydalanma, IGEM veya SUNPO gibi iddialı kulüplerimiz sayesinde yaratıcılıklarını geliştirme ve uluslararası projelerde kendi sınırlarını aşma olanağını sunuyoruz.

Geniş anlamıyla kültürü savunan bir yer

Voltaire’in, Candide başlıklı eserinde bahsettiği gibi “Bahçemizi ekmemiz lazım”. Bilgi bakımından yeri ayrı, Aydınlanma Çağı’nda Ansiklopedi’nin yazıldığı dil olan Fransızca, insanları, disiplinler arası çalışmalara davet ediyor. Gerçekten de öğrencilerimiz, kurumumuzda geçirdikleri 5 yıl boyunca, kendilerine XXI. yüzyılın becerilerini kazandıran, sinemadan tiyatroya, botanikten müziğe ve daha nice alanlara kadar uzanan çok çeşitli kulüp ve projelerde yer alma fırsatı buluyorlar.