Yeterlilik Sınavı – Hazırlık Türk Dili ve Ed. Konuları

Öğrencilerimizin ana dilde okuduğunu anlama, yorum yapabilme; anladığını yazılı dilin sınırları içerisinde doğru, kurallı ifade edebilme yetilerini ölçümlemeyi hedefleyen Türkçe sınavı; toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilmekte, aşağıda belirtilen üç temel bölüm ve bunlara bağlı alt başlıklardan oluşmaktadır. 

Öğrencilerin sorumlu oldukları konular :

I.Dönem Konuları

İletişim-İletişim Ögeleri

Metinlerin sınıflandırılması (Edebi metin-Öğretici metin)

Şiirin anlam ve biçim incelemesi

Şiirde konu, tema, tür.

Şiirde ahenk unsurları (uyak, redif, uyak şeması, uyak örgüsü)

Metin türleri (şiir, hikaye, manzume, manzum öykü)

Dil bilgisi

Sözcükte anlam ilişkileri

Ses olayları

Yazım ve Noktalama kuralları

Yazılı Anlatım

Soru kökünde istenilen ögeler göz önünde bulundurularak uygun biçimde kurgulanmış yazılar anlatım kurallarına uygun, bütünlüklü metinler değerlendirme kapsamında olacaktır.

 

II.Dönem Konuları

Metin türleri (Roman, tiyatro, biyografi/otobiyografi, anı, gezi yazısı, fıkra, bilimsel makale)

Paragrafta anlam (Konu, ana fikir, yardımcı düşünce, düşünceyi geliştirme yolları)

Dilekçe

Dil bilgisi

Eylem (Kip-zaman, kişi, yapı)

İsim Tamlaması ve Sıfat Tamlaması

Yazım ve Noktalama kuralları

Yazılı Anlatım

Soru kökünde istenilen ögeler göz önünde bulundurularak uygun biçimde kurgulanmış yazılar anlatım kurallarına uygun, bütünlüklü metinler değerlendirme kapsamında olacaktır.