Atatürk’le İlgili Kitaplar

Kitap 

Yazar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

İlber Ortaylı

Devrim Tarihi ve Toplum Bilimi Açısından Atatürk

Emre Kongar

Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını

Bernard Caporal

Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler

Afet İnan

Atatürk ve Demokratik Türkiye

Halil İnalcık

Tek Adam

Şevket Süreya Aydemir

Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü

Utkan Kocatürk

Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar

Şerafettin Turan

Dahi Diktatör

Celâl Şengör