Kronoloji

Tarih

Olay

1881

Mustafa Selânik’te dünyaya gelir.

1893

Mustafa Selânik’teki Askerî Hazırlık Okulu’na başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi “Kemâl” verilir.

1895

Mustafa Kemâl Manastır’daki Askerî Liseye başlar.

1899

Mustafa Kemâl İstanbul’da Harbiye’nin hazırlık sınıfına başlar.

1902

Mustafa Kemâl Harbiye’den mezun olur ve Harp Akademisine devam eder.

11 Ocak 1905

Mustafa Kemâl Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur ve Şam’da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam’a gönderilir.

Ekim 1906

Mustafa Kemâl ve arkadaşları Şam’da “Vatan ve Hürriyet” adıyla gizli bir dernek kurarlar.

Eylül 1907

Mustafa Kemâl Üçüncü Orduya tayin edilir ve Selanik’e gönderilir.

13 Eylül 1911

Mustafa Kemâl İstanbul’daki Genel Kurmaya tayin edilir.

9 Ocak 1912

Mustafa Kemâl Libya’daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir.

25 Kasım 1912

Mustafa Kemâl Harekât Başkanı olarak Akdeniz Boğazları Özel Kuvvetlerine atanır.

27 Ekim 1913

Mustafa Kemâl Sofya’ya Askeri Ataşe olarak atanır.

25 Nisan 1915

İtilaf Devletleri Arıburnu’na çıkarma yaparlar, Mustafa Kemâl Tümeni ile ilerlemelerini durdurur.

9 Ağustos 1915

Mustafa Kemâl Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir.

1 Nisan 1916

Mustafa Kemâl Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir.

6-7 Ağustos 1916

Mustafa Kemâl Bitlis ve Muş’u düşmandan geri alır.

31 Ekim 1918

Mustafa Kemâl Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olur.

30 Nisan 1919

Mustafa Kemâl Erzurum’da bulunan Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle Müfettiş olarak atanır.

16 Mayıs 1919

Mustafa Kemâl İstanbul’u terkeder.

19 Mayıs 1919

Mustafa Kemâl Samsun’a ayak basar.

8 Temmuz 1919

Mustafa Kemâl Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden ve ordudan istifa eder.

23 Temmuz 1919

Mustafa Kemâl Erzurum Kongresi Başkanlığına getirilir.

4 Eylül 1919

Mustafa Kemâl Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir.

27 Aralık 1919

Mustafa Kemâl İcra Heyeti ile Ankara’ya gelir.

23 Nisan 1920

Mustafa Kemâl Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açar.

11 Mayıs 1920

Mustafa Kemâl İstanbul hükümeti tarafından ölüme mahkûm edilir.

5 Ağustos 1921

Mustafa Kemâl TBMM tarafından Başkumandan olarak atanır.

23 Ağustos 1921

Türk birliklerinin Mustafa Kemâl tarafından yönetildiği Sakarya savaşı başlar.

19 Eylül 1921

TBMM, Mustafa Kemâl’e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanını verir.

26 Ağustos 1922

Gazi Mustafa Kemâl Büyük Taarruzu Kocatepe’den yönetmeye başlar.

30 Ağustos 1922

Gazi Mustafa Kemâl Paşa Dumlupınar savaşını kazanır.

10 Eylül 1922

Gazi Mustafa Kemâl İzmir’e girer.

1 Kasım 1922

TBMM, Gazi Mustafa Kemâl’in Hilafetin kaldırılması önerisini kabûl eder.

14 Ocak 1923

Mustafa Kemâl’in annesi Zübeyde Hanım İzmir’de vefat eder.

29 Ekim 1923

Türkiye Cumhuriyeti ilân edilir ve Gazi Mustafa Kemâl ilk Cumhurbaşkanı seçilir.

24 Ağustos 1924

Gazi Mustafa Kemâl İstanbul Sarayburnu’nda ilk kez şapka giyer.

9 Ağustos 1928

Gazi Mustafa Kemâl Sarayburnu’nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.

12 Nisan 1931

Gazi Mustafa Kemâl Türk Tarih Kurumu’nu kurar.

12 Temmuz 1932

Gazi Mustafa Kemâl Türk Dil Kurumu’nu kurar.

16 Haziran 1934

TBMM, Gazi Mustafa Kemâl’e “Atatürk” soyadını verir.

10 Kasım 1938

Gazi Mustafa Kemâl Atatürk hayata gözlerini yumar.