Özdeyişleri

 • Ne mutlu “Türküm” diyene.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.
 • Yurtta sulh, cihanda sulh.
 • Sizlere saldırmanızı değil, ölmenizi emrediyorum.
 • Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.
 • Doğruyu söylemekten korkmayınız.
 • Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.
 • Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.
 • Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.
 • Zafer, “Zafer benimdir” diyebilenindir. Başarı ise, “Başaracağım” diye başlayarak sonunda “Başardım” diyebilenindir.
 • Egemenlik verilmez, alınır.
 • Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.
 • Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
 • Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.
 • Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
 • Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegâne koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
 • Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.
 • San’atsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
 • Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz.
 • Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.
 • Türk milleti ve Cumhuriyeti ayrılmaz bir bütündür.
 • Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur.
 • Bu memleket tarihte Türk’tü, halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.
 • Türk milleti istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
 • Türk, öğün, çalış, güven.
 • Bütün cihan bilsin ki; benim için bir taraflık vardır, Cumhuriyet taraflığı.
 • Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.
 • Çanakkale geçilmez!