12. sınıflar 4. Telafi sınavları / Examens de rattrapage 4 des 12èmes

LİSE SONLAR İÇİN

12 F

16.05.2023

17.05.2023

18.05.2023

22.05.2023

Matematik

Din K. ve A. B.


TC İnk. T.

Fransızca

Fizik

Biyoloji

Kimya

Fransızca

TDE

İngilizce

12 TM

16.05.2023

17.05.2023

18.05.2023

22.05.2023


Matematik

Din K. ve A. B.


TC İnk. T.

Fransızca

Coğrafya

S. TDE

Mantık

Fransızca

TDE

İngilizce