3. Ortak Sınavlar

Hazırlık
9
10
11F
11TM
12F
12TM

25.03.2024

26.03.2024

27.03.2024

28.03.2024

29.03.2024

Fransızca Sözlü

Etüt

Etüt

Etüt

Ders

Fransızca Sözlü

Etüt

TDE (Dinleme)

Fen / Biyoloji

Ders

Fransızca Sözlü

Fransızca

Etüt

Etüt

Ders

Fransızca Sözlü

Fransızca

TDE

Fen / Fizik - Kimya

Ders

Fransızca Sözlü

Etüt

Etüt

Etüt

Ders

Fransızca Sözlü

İngilizce

Matematik

Bilgisayar B.

Ders

25.03.2024

26.03.2024

27.03.2024

28.03.2024

29.03.2024

1.

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

2.

FR Dinleme

Etüt

Etüt

TDE Dinleme

Fizik

3.

Etüt

TDE (9.40)

Fransızca

Etüt

Etüt

4.

Tarih

Etüt

Fransızca

Kimya

İngilizce

5.

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

6.

Matematik

Biyoloji

Din K. ve A. B

Coğrafya

Sağlık Bilgisi

25.03.2024

26.03.2024

27.03.2024

28.03.2024

29.03.2024

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

TDE (dinleme)

Etüt

Fr. (dinleme)

Kimya

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Etüt

Fizik

Biyoloji

Fransızca

Matematik

Din K. ve A. B.

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

TDE

İngilizce

Felsefe

Coğrafya

Tarih 

25.03.2024

26.03.2024

27.03.2024

28.03.2024

29.03.2024

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca Dinleme

Etüt

TDE Dinleme

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Etüt

TDE

Matematik

Fransızca

Fizik 

Biyoloji

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Kimya

İngilizce

Din K. ve A. B.

Felsefe

Tarih

25.03.2024

26.03.2024

27.03.2024

28.03.2024

29.03.2024

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca dinleme

Etüt

TDE dinleme 

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Etüt

TDE 

Matematik

Fransızca

Coğrafya

S. TDE

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Sosyoloji

İngilizce

Din K. ve A. B.

Felsefe

Tarih

25.03.2024

26.03.2024

27.03.2024

28.03.2024

29.03.2024

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

TDE (dinleme)

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Etüt

TDE

Matematik

Fransızca

Fİzik

Biyoloji

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt


Kimya

İngilizce

Din K. ve A. B.

TC İnk. T.

25.03.2024

26.03.2024

27.03.2024

28.03.2024

29.03.2024

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

TDE (dinleme)

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Etüt

TDE

Matematik

Fransızca

Seç. TDE

Coğrafya

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt


Mantık

İngilizce

Din K. ve A. B.

TC İnk. T.