3. Ortak Sınavlar / Examens communs 3

Hazırlık
9
10
11F
11TM
12F
12TM
12S

23.03.2023

24.03.2023

27.03.2023

28.03.2023

29.03.2023

Ders

Ders

Etüt

Etüt

Etüt

Ders

Etüt

TDE

Etüt

Etüt

Ders

Ders

Etüt

Fransızca

Etüt

Ders

Ders

Fen / Fizik - Kimya

Fransızca

Matematik

Ders

Ders

Etüt

Etüt

Etüt

Ders

Ders

İngilizce

Fen / Biyoloji

Bilgisayar B.


24.03.2023

27.03.2023

28.03.2023

29.03.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Kimya

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Biyoloji

Tarih

Din K. ve A. B.

Fransızca

Fizik

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Matematik

TDE

Coğrafya

Sağlık Bilgisi

İngilizce

23.03.2023

24.03.2023

27.03.2023

28.03.2023

29.03.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

TDE

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Matematik

Biyoloji

Fizik

Fransızca

Kimya

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Coğrafya

Tarih

Felsefe

Din K. ve A. B.

İngilizce

23.03.2023

24.03.2023

27.03.2023

28.03.2023

29.03.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Matematik

Biyoloji

TDE

Fransızca

Fizik

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Tarih

İngilizce

Kimya

Din K. ve A. B.

Felsefe

23.03.2023

24.03.2023

27.03.2023

28.03.2023

29.03.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Matematik

Coğrafya

TDE

Fransızca

S. TDE

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Tarih

İngilizce

Sosyoloji

Din K. ve A. B.

Felsefe

23.03.2023

24.03.2023

27.03.2023

28.03.2023

29.03.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Biyoloji

TDE

Matematik

Fransızca

Kimya

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

İngilizce

Fizik

Din K. ve A. B.

TC İnk. T.

23.03.2023

24.03.2023

27.03.2023

28.03.2023

29.03.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Coğrafya

TDE

Matematik

Fransızca

S. TDE

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

İngilizce

Mantık

Din K. ve A. B.

TC İnk. T.

23.03.2023

24.03.2023

27.03.2023

28.03.2023

29.03.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Psikoloji

Etüt

T. Kül. ve Med.

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Coğrafya

TDE

ÇTDT

Fransızca

S. TDE

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

İngilizce

Mantık

Din K. ve A. B. 

TC İnk. T.