2. Telafi sınavları / Examens de rattrapage 2

Hazırlık
9
10
11F
11TM
12F
12TM

08.01.2024

09.01.2024

10.01.2024

11.01.2024

12.01.2024

    

Fransızca Sözlü 

Fransızca / Bilgisayar Bilimi

İngilizce

    Fen Bilgisi

Fransızca

Matematik

   TDE

09.01.2024

10.01.2024

11.01.2024

2. Ders

Din K - Ahlak B. Biyoloji

3. Ders

TDE

Fransızca 

Matematik /    Kimya

4. Ders

Sağlık B. 

Fransızca

Tarih / Coğrafya

09.01.2024

10.01.2024

11.01.2024

12.01.2024

15.01.2023


2. ders

  Felsefe


Fizik

3. ders

Matematik

Fransızca


Biyoloji

Kimya

Din K. ve A. B.

4. ders

İngilizce

Fransızca


Tarih

TDE

Coğrafya

09.01.2024

10.01.2024

11.01.2024

12.01.2024

15.01.2024

2. ders

Din K. ve A. B.

3.ders

TDE

Fransızca

Biyoloji

Matematik

Fizik

4. ders

Kimya

Fransızca

İngilizce

Felsefe

Tarih

09.01.2024

10.01.2024

11.01.2024

12.01.2024

15.01.2024

2. ders

Din K. ve A. B.

3. ders

TDE

Fransızca

Sosyoloji

Matematik

S. TDE

4. ders

Coğrafya

Fransızca

İngilizce

Felsefe

Tarih

09.01.2024

10.01.2024

11.01.2024

12.01.2024

15.01.2024

Din K. ve A. B.

Matematik

Fransızca

Biyoloji

Fizik

Kimya

TC İnk. T.

Fransızca

İngilizce

TDE

09.01.2024

10.01.20234

11.01.2024

12.01.2024

15.01.2024

Din K. ve A. B.

Matematik

Fransızca

S.TDE

TDE

TC İnk. T.

Fransızca

İngilizce

Mantık /Coğrafya