4. Ortak Sınavlar / Examens communs 4

Hazırlık
9
10
11F
11TM

05.06.2023

06.06.2023

07.06.2023

08.06.2023

09.06.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Ders

Ders

Etüt

Fen - Biyoloji

Etüt

Ders

Ders

Etüt

Etüt

Fransızca

Ders

Ders

TDE

İngilizce

Fransızca

Ders

Ders

Etüt

Etüt

Etüt

Ders

Ders

Matematik

Bilg. Bil.

Fen-Fizik/Kimya

Ders

Ders

05.06.2022

06.06.2022

07.06.2023

08.06.2022

09.06.2022

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fizik

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Etüt

Din K. ve Ah. B.

TDE

Fransızca

Kimya

Matematik

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

İngilizce

Biyoloji

Sağlık Bilgisi

Tarih


05.06.2023

06.06.2023

07.06.2023

08.06.2023

09.06.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Kimya

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Etüt

Edebiyat

Matematik

Fransızca

Biyoloji

Fizik

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Felsefe

Coğrafya

Din K. ve Ah. B.

İngilizce


05.06.2023

06.06.2023

07.06.2023

08.06.2023

09.06.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Etüt

TDE

Matematik

Fransızca

Kimya

Biyoloji

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fizik

Tarih

Din K. ve A. B.

Felsefe

İngilizce

05.06.2023

06.06.2023

07.06.2023

08.06.2023

09.06.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Etüt

TDE

Matematik

Fransızca

Coğrafya

S. TDE

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Sosyoloji

Tarih

Din K. ve A. B.

Felsefe

İngilizce