2. Ortak Sınavlar / Examens communs 2

Hazırlık
9
10
11F
11TM
12F
12TM
12S

02.01.2023

03.01.2023

04.01.2023

05.01.2023

06.01.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Ders

Ders

TDE

Matematik

Etüt

Ders

Ders

Etüt

Etüt

Fransızca

Ders

Ders

İngilizce

Etüt

Fransızca

Ders

Ders

Etüt

Etüt

Ders

Ders

Ders

Bilg. Bilimleri

Fen Bilim.

Ders

Ders

Ders

02.01.2023

03.01.2023

04.01.2023

05.01.2023

06.01.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Biyoloji

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Etüt

Din K. ve A. B.

Kimya

Fransızca

Fizik

Matematik

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Tarih

TDE

Sağlık Bilgisi

İngilizce

Coğrafya

02.01.2023

03.01.2023

04.01.2023

05.01.2023

06.01.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

TDE

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Etüt

Biyoloji

Matematik

Fransızca

Fizik

Kimya

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Felsefe

Coğrafya

Din K. ve A. B.

İngilizce

Tarih

02.01.2023

03.01.2023

04.01.2023

05.01.2023

06.01.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Etüt

TDE

Biyoloji

Fransızca

Matematik

Fizik

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Kimya

Din K. ve A. B.

Felsefe

Tarih

İngilizce

02.01.2023

03.01.2023

04.01.2023

05.01.2023

06.01.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Etüt

TDE

Coğrafya

Fransızca

Matematik

S. TDE

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Sosyoloji

Din K. ve A. B.

Felsefe

Tarih

İngilizce

02.01.2023

03.01.2023

04.01.2023

05.01.2023

06.01.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Etüt

TDE

Matematik

Fransızca

Fizik

Biyoloji

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Kimya

TC İnk. T.

Din K. ve A. B.

İngilizce

02.01.2023

03.01.2023

04.01.2023

05.01.2023

06.01.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Etüt

TDE

Matematik

Fransızca

S.TDE

Coğrafya

Etüt

Etüt


Etüt

Etüt

Mantık

TC İnk. T.

Din K. ve A.B.

İngilizce

02.01.2023

03.01.2023

04.01.2023

05.01.2023

06.01.2023

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Ç.T.D.T

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Fransızca

Etüt

Etüt

TDE

Psikoloji

Fransızca

S. TDE

Coğrafya

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Etüt

Mantık

TC İnk. T.

T. Kül. ve Med.

Din K. ve A. B.

İngilizce