3. Telafi sınavları / Examens de rattrapage 3

Hazırlık
9
10
11F
11TM
12F
12TM

02.04.2024

03.04.2024

04.04.2024

05.04.2024

Fransızca CO

TDE

Fen (Fizik/Kimya)

Fransızca

İngilizce

Fen (Biyoloji)

Bilg. Bilimleri

Fransızca

Matematik

6.ders TDE ( Dinleme )

02.04.20234

03.04.20234

04.04.20234

05.04.2024

Kimya

Din K. ve A. B.

Sağlık B.

Tarih

Fransızca

Biyoloji

Fizik

Matematik

Fransızca

İngilizce

Coğrafya

TDE Dinleme 6. ders

CO FR 5. ders

02.04.2024

03.04.2024

04.04.2024

05.04.2024

2. ders

Felsefe

Kimya

Biyoloji

Fr. Dinleme

3. ders

Fizik

Fransızca

Tarih

Matematik 

4. ders

TDE

Fransızca

İngilizce

Din K. ve Ah. Bilg.

5. ders

TDE Dinleme

Coğrafya

02.04.2024

03.04.2024

04.04.2024

05.04.2024

2. ders

TDE / Matematik

Din K. ve Ahlak B.

Fizik

3.ders

Kimya / Biyoloji

Fransızca

4. ders

İngilizce

Fransızca

Felsefe

Tarih


TDE Dinleme

6. ders DD-11

Fransızca CO

8. ders DD-11

02.04.2024

03.04.2024

04.04.2024

05.04.2024

2. Ders

TDE / Matematik

Din K. ve Ahlak B.

Coğrafya

3. Ders

Sosyoloji / S. TDE

Fransızca

4. Ders

İngilizce

Fransızca

Felsefe

Tarih

TDE Dinleme

6. ders DD-11

Fransızca CO

8. ders DD-11

02.04.2024

03.04.2024

04.04.2024

05.04.2024

2. ders

TDE

Din K. ve A. B.

3. ders

Matematik /Kimya

Fransızca

TC.Ink T.


4. ders

Ingilizce

Fransızca

Fizik /Biyoloji

TDE dinleme

6. ders (etüt Garti)

02.04.2024

03.04.2024

04.04.2024

05.04.2024

2. ders

Din K. ve Ahlak B.

3.ders

Matematik

Fransızca

TC İnk. T.


4.ders

İngilizce

Fransızca

S.TDE

TDE dinleme 6.ders ( Etüt Garti)